Yhdistys

Yhdistys

 • On perustettu v. 1987.
 • Tukee ikääntyneiden kotona asumista Lahden alueella kotipalvelun, vapaa-ajantoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan keinoin.

Arvot

 • Toiminnassa huomioidaan vanhusten yksilöllisyys ja itsemääräämisoikeus.
 • Kehitämme heidän sosiaalisia olojaan ja lähimmäisvastuuta.
 • Vahvistamme ikääntyvien osallisuutta.

Toiminta-ajatus

 • Edistää alueemme vanhusten ja muiden avun tarpeessa olevien hyvinvointia.
 • Vahvistaa ikääntyneiden ääntä ja toimijuutta.
 • Ehkäistä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.

Lahden Lähimmäispalvelu ry on 35 vuotta toiminut yleishyödyllinen yhdistys. Olemme poliittisesti, uskonnollisesti ja etnisesti riippumaton toimija. Toimintamme on pääosin suunnattu lahtelaisille ikäihmisille.

Järjestämme asiakasmaksullista kotipalvelua sekä avointa ja maksutonta ikäihmisten vapaa-ajantoimintaa sekä vapaaehtoistoimintaa. Koordinoimme Päijät-Hämeen alueellista vapaaehtoistoiminnan verkostoa. Vapaa-ajantoimintaa ja vapaaehtoistoimintaa rahoittaa STEA.

Toiminnassamme mukanaolo ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Liittymällä jäseneksi tuet lahtelaista vanhustyötä ja saat etuja esim. retkimaksuissa.

Yhdistyksemme on Vanhustyön keskusliiton ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton jäsen.

Lahden Lähimmäispalvelu ry:n johtokunta vuonna 2023

 • Merja-Liisa Norjava (puheenjohtaja)
 • Jonna Piipponen-Karkulowski (johtokunnan sihteeri)
 • Mirja Jarva
 • Inga Hyppölä
 • Eine-Tuulikki Rantamaula
 • Nina Reimari
 • Leila Arvela
 • Heikki Tanttu
 • Aarno Aaltoluoto
Lahden Lähimmäispalvelu ry:n hallituksen kuva

Toiminnanjohtaja
Jonna Piipponen-Karkulowski
Puh. 050-340 2746
jonna.piipponen-karkulowski@lahdenlahimmaispalvelu.fi

Kerron mielelläni lisää yhdistyksestä ja jäsentoiminnasta.

 

Tee lahjoitus

Lahden Lähimmäispalvelu ry:n toimintaa voi tukea taloudellisesti lahjoitusten kautta. Lahjoitukset käytetään täysimääräisesti yhdistyksen toiminnan kehittämiseen ja sitä kautta ikääntyvien osallisuuden vahvistamiseen ja yksinäisyyden tunteen lievittämiseen.

Testamenttilahjoituksen tekijä voi itse määrittää minkälaiseen toimintaan lahjoitetut varat tulee käyttää. Sitoudumme kaikilta osin määritettyjen yksityiskohtien toteuttamiseen. Mikäli harkitset lahjoituksen tekemistä, suosittelemme yhteydenottoa asiantuntijaan esim. lakiasiantoimistoon tai testamentti- ja perunkirjoitusasioihin erikoistuneeseen toimistoon. Testamentin laatimisessa kannattaa hyödyntää asiantuntijan osaamista.

Jos haluat lisätietoja liittyen lahjoituksiin, ota yhteyttä toiminnanjohtajaan.