Tietosuojaseloste

Yhteydenottolomake

Tämän verkkosivuston yhteydenottolomake tallentaa sinne lisäämäsi yhteystiedot yhteydenottoamme varten. Ne eivät muodosta asiakasrekisteriä. Yhteydenoton yhteydessä kysymme suostumustasi yhteystietojen liittämisestä rekistereiin, jos se on tarpeellista.

Käytössämme on seuraavat rekisterit:

 • vapaa-ajantoiminnan rekisteri
 • vapaaehtoistoiminnan rekisteri
 • Kotipalvelun asiakasrekisteri
 • Lahden Lähimmäispalvelu ry:n jäsenrekisteri
 • P-H alueellisen vapaaehtoistoiminnan jäsenrekisteri

Jäsenlomake

Voit liittyä Lahden Lähimmäispalvelu ry:n jäseneksi täyttämällä sähköisen jäsentietolomakkeen ja maksamalla yhdistyksemme vuotuisen jäsenmaksun. Jäsenmaksun maksettuasi tietosi siirtyvät jäsenrekisteriin. Jäsenrekisteriin kuuluville henkilöille lähetetään postitse jäsenkirje neljä kertaa vuodessa. Kirje on mahdollista tilata myös sähköisenä. Jäsenrekisterin tietoja käytetään vain jäsenasioista tiedottamiseen.

Jäseneksi liittyneistä henkilöistä tallennetaan kaikki jäsentietolomakkeella kysytyt tiedot. Poistamme tiedot jäsenrekisteristä henkilön niin halutessa tai silloin, kun edellisen jäsenmaksun maksamisesta on kulunut kaksi vuotta.

Tietosuojavastaava:
Jonna Piipponen-Karkulowski
Laaksokatu 15
15950 Lahti
jonna.piipponen-karkulowski@lahdenlahimmaispalvelu.fi

Tietojen luovutukset ja vastaanottajat

Rekistereihin sisältyviä henkilötietoja ei rekisterinpitäjän toimesta luovuteta ulkopuolisille. Poikkeuksena tästä on kotipalvelussa tehtävä sairaanhoidollinen yhteistyö. Henkilötietojen luovuttamiseen pyydetään aina lupa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Lahden Lähimmäispalvelu ry ei luovuta henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin.

Rekisterin turvallisuus

Käsittelemme kaikki antamasi tiedot luottamuksellisesti ja vain sellaisten Lahden Lähimmäispalvelu ry:n työntekijöiden toimesta, joiden on välttämätöntä nähdä tietosi työn vuoksi. Tietoja suojataan asianmukaisilla teknisillä ja muilla toimenpiteillä, kuten salaus, ohjelmistopäivitykset ja käyttöoikeuksien hallinta. Rekisterinpitäjän työntekijät ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

Rekisteritietojen säilytys ja hävittäminen

Lahden Lähimmäispalvelu ry säilyttää rekisteritietoja ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista. Voit aina pyytää poistamaan tietosi järjestelmästämme.

Oikeudet

Jäsenellä on oikeus

 • saada rekisterinpitäjältä vahvistus henkilötietojen käsittelystä
 • saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle
 • peruuttaa annettu suostumus käyttää henkilötietoja
 • pyytää tietojen oikaisemista ja korjaamista
 • pyytää tietojen poistamista
 • pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista
 • pyytää siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle
 • tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos henkilö katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta

Oikeuksiisi kohdistuvat pyynnöt arvioidaan tilanne- ja tapauskohtaisesti. Huomioithan, että voimme mahdollisesti pyynnöstäsi huolimatta säilyttää ja käyttää tietojasi, jos tämä on tarpeellista esimerkiksi liittyen lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseen, riita-asioiden ratkaisemiseen tai oikeutettujen etujemme (esim. oikeussuojan) varmistamiseksi.

Ole hyvä ja lähetä kaikki tietojasi koskevat pyynnöt Lahden Lähimmäispalvelu ry:n tietosuojavastaavalle yllä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Muuta

Tietosuojalakia valvoo Suomessa tietosuojavaltuutettu. Jos haluat tehdä valituksen henkilötietojen käsittelystä tai sinulla on muita tietosuojavaltuutetun lainkäyttövaltaan kuuluvia kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutetun toimistoon ohjeiden mukaan osoitteessa www.tietosuoja.fi.