arvot_toiminta-ajatus_netti

YHDISTYKSEN KEHITYSSUUNTA VUOSILLE 2024-2026

Strategiaa päivitetään vuosittain tai tarvittaessa.

Tehtävämme

Teemme työtä sen eteen, että kotona asuville lahtelaisille vanhuksille on tarjolla palveluja, toimintaa ja tukea. Kehitämme vanhustyön muotoja ja toimimme edelläkävijänä vapaaehtoistoiminnan kentällä.

Arvomme

Vastuullisuus, luotettavuus, arvostus, yhteisöllisyys, inhimillisyys

Toimimme vastuullisesti ja luotettavasti yksilöä arvostaen sekä yhteisöllisyyteen pyrkien.  Kaikessa toiminnassamme korostuu inhimillisyys: kunniatehtävänä arvokas elämä.

Tavoitteemme
 • Tuemme alueemme vanhusten kotona asumista kotipalvelun, vapaa-ajantoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan keinoin.
 • Toimimme edelläkävijänä vanhustyön kentällä ja kehitämme etsivää vanhustyötä.
 • Vastaamme aktiivisesti ja ennakoivasti vapaaehtoistoiminnan tarpeisiin.
 • Muodostamme selkeät tulevaisuuden yhdistystoiminnan raamit.
Toiminta-alueemme

Yhdistys toimii Lahdessa ja Päijät-Hämeessä.

Miten pääsemme tavoitteeseemme?
 • Järjestämme asiakasmaksullista kotipalvelua ja aloitamme kotipalvelutoiminnan uudelleen muotoiluprosessin.
 • Keskitymme toiminnassamme vanhustyöhön.
 • Järjestämme STEA -avustuksella vapaa-ajantoimintaa (Kiinni elämässä –toiminta Ak 7523), vapaaehtoistoimintaa (Virtaa vapaaehtoistyöhön –toiminta Ak3) sekä koordinoimme vapaaehtoistoiminnan verkostoa (Päijät-Hämeen vapaaehtoistoiminnan verkosto Ak 12641).
 • Kehitämme etsivää vanhustyötä (Liikkuva senioripiste) ja yksilöllistä vanhustyötä (Kirjeitä minusta -toiminta).
 • Haemme uusia rahoituslähteitä STEA –rahoitusten rinnalle. Pohdittavana ovat mm. ESR-rahoitus ja muut rahoituslähteet esim. sponsorit.
 • Toimimme aktiivisesti osana paikallista sekä valtakunnallista toimijoiden verkostoa.
 • Kehitämme jäsentoimintaa ja uudistamme yhdistyksen rakenteita toiminta-alue kerrallaan (mm. kannatusjäsenyys, arkistointi, taloushallinnon prosessit)