Koiraulkoiluystävä-toiminta

Koiraulkoiluystävätoiminnassa vapaaehtoisina toimivat koiranomistajat tarjoavat ulkoiluapua ja – seuraa iäkkäille. Ulkoiluystäväksi voi kouluttautua täysi-ikäinen koiranomistaja joko oman tai muutoin hyvin tuntemansa koiran kanssa. Ulkoilukaveriksi sopii ihan tavallinen kotikoira. Tärkeintä on, että koira on terve ja se suhtautuu ystävällisesti vieraisiin ihmisiin.

Koiran läsnäolo voi innostaa iäkästä lähtemään ulos ja helpottaa iäkkään oman lemmikin kaipuuta. Ulkoiluystävänä toimiminen on koiran ja omistajan yhteinen harrastus, joka tuo auttamisen iloa, uusia sosiaalisia kontakteja ja mukavaa vaihtelua kaikille osapuolille.

Koiraulkoiluystävätoimintaa on kehitetty Ikäinstituutin Tossut ja tassut liikkeelle -hankkeessa (STEA, 2022-2024)

Kysy lisää!

Projektityöntekijä
Milla Pyyhtiä
p. 050 470 6431
milla.pyyhtia@lahdenlahimmaispalvelu.fi