Merkittävä työ vanhusten hyväksi sai valtakunnallista tunnustusta

Valtakunnallinen Vanhus- ja lähimmäispalveluliitto Valli on myöntänyt kolmelle Lahden Lähimmäispalvelu ry:n työntekijälle ansiomerkit merkittävästä työstä vanhusten hyväksi. Ansiomerkit jaettiin 15.12.2023 pidetyssä yhdistyksen joulujuhlassa Wanhalla Walimolla.

Palveluohjaaja Maritta Rahuselle ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Maarit Ahlqvistille myönnettiin hopeiset ansiomerkit. Kotipalvelutyöntekijä Sirpa Saariselle myönnettiin kultainen ansiomerkki

Kaikki palkitut työntekijät ovat tehneet pitkän ja merkittävän työuran vanhustyön saralla, erityisesti kotona asuvia vanhuksia tukien. Vaikka vanhusten elämä on muuttunut vuosikymmenten aikana, työn inhimillinen ydin on pysynyt samana. Varmaa on, että ikäihmisille kotiin vietäviä palveluja ja vapaaehtoisten tukea tarvitaan niin nyt kuin tulevaisuudessakin. Juuri tästä syystä vanhustyötä tekevien ihmisten arvostaminen ja työn antoisuuden esiin tuominen on hyvin tärkeää.

Palkitut työntekijät nostivat tilaisuudessa esille erityisesti vanhustyön mielekkyyden. Palveluohjaaja Maritta Rahunen kiteytti asian näin: –Kiitos kaikille ihanille asiakkaille, joiden kanssa olen saanut tehdä vuosien varrella työtä.

Työ kotona asuvien vanhusten parissa on hyväksi ja monelle sen tekijälle mielekästä ja antoisaa. Tuomalla tätä arvokasta näkökulmaa rohkeasti esille turvaamme vanhustyön tulevaisuuden ja vanhusten hyvinvoinnin myös tulevaisuudessa.

Lahden Lähimmäispalvelu ry on vuonna 1987 perustettu yleishyödyllinen yhdistys, jonka toiminnassa keskeistä on vanhusten kotona asumisen tukeminen ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. Yhdistyksen toimintaan kuuluu kotipalvelua, vapaa-ajantoimintaa ja vapaaehtoistoimintaa.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry on vuonna 1953 perustettu valtakunnallinen vanhustyötä tekevä asiantuntijajärjestö. Valli tekee työtä paremman vanhuuden puolesta yhdessä yli 60 jäsenyhteisömme kanssa.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja: Jonna Piipponen-Karkulowski
puh. 050 340 2746