Avoin paikka: hanketyöntekijä

Etsimme ennakkoluulotonta ja energistä tekijää – tule meille kehittämään ikääntyneiden etsivää työtä!

Haussa työntekijä järjestöjen ja julkisen puolen yhteistyönä toteutettavaan ikääntyneiden etsivän työn pilottihankkeeseen. P-H hyvinvointialueen kanssa yhteistyössä käynnistettävässä hankkeessa kohdataan ikääntyneitä tuoden heille tietoa P-H hyvinvointialueen, kunnan ja järjestöjen palveluista, eri tahojen tarjoamista vinkeistä ja vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista. Etsivässä työssä kahden suuntainen viestin vieminen on tärkeää.

Jalkautuvaa työtä tehdään pääasiassa työparina ja toimintamallia kehitetään tiimissä. Sen tavoitteena on löytää syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat ikääntyneet ja tarjota heille varhaista tukea mielekkään kotona asumisen mahdollistamiseksi. Tehtävä edellyttää valmiutta kohdata ikääntyneitä heidän omassa ympäristössään. Lisäksi odotamme sinulta itsenäistä ja ratkaisukeskeistä asennetta, organisointikykyä sekä hyviä yhteistyötaitoja. Edellytämme soveltuvaa korkeakoulu- tai muuta tutkintoa ja aiempi kokemus hanketyöstä katsotaan eduksi.

Työpaikka on Lahdessa, mutta työ vaatii liikkumista koko P-H hyvinvointialueella. Oman auton käyttömahdollisuus ja ajokortti on välttämätön.

Kestävät ja vaikuttavat sote -palvelut -hanke (2023-2025) on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Ikääntyneiden etsivä työ kuuluu Varhaista tukea mielenterveyteen ja sosiaaliseen toimintakykyyn -osaprojektiin.

Lahden Lähimmäispalvelu ry on ikääntyneiden ja vapaaehtoistoiminnan parissa toimiva yleishyödyllinen yhdistys. Järjestämme ikäihmisille vapaa-ajantoimintaa, vapaaehtoistoiminta ja kotipalvelua sekä koordinoimme P-H vapaaehtoistoiminnan verkostoa.

Työsuhde on määräaikainen, 31.12.2024 asti. Työpaikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä. Palvelusuhteen ehdot määräytyvät yksityisen sosiaalipalvelualan TES:n mukaan. Noudatamme kuuden kuukauden koeaikaa.Vapaamuotoiset hakemukset ja CV:n voi lähettää 12.4.2023 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: jonna.piipponen-karkulowski@lahdenlahimmaispalvelu.fi.

Lisätietoja voi kysyä ma 3.4. klo 11-12, puh. 050 340 2746.

-> Ilmoitus työmarkkinatorilla